Bester Ouder(s)

Ter herinnering : Heeft u eraan gedacht om tijdig in te loggen op de website van Foto Koch om de klasfoto van uw kind(eren) gratis te bestellen ?

Geen nood.  U kan dit nog doen vanaf dinsdag 13 juni tot en met zaterdag 17 juni 2017.

Zie de brief op onze website voor meer info.  De inloggegevens vindt u op de inlogkaart die uw kind reeds meekreeg.

Ga zeker een kijkje nemen.  Bestellen is uiteraard geheel vrijblijvend.

Vriendelijke groeten.

Meester Tom

Print Friendly, PDF & Email

wereldwaterdag

Deze week dachten we even na over de hoeveelheid / water die we elke dag gebruiken om te douchen. De boodschap van het douchelied was dan ook : ‘5 minuten is genoeg’.

Meer uitleg : klik hier

 

Print Friendly, PDF & Email

Heb je onze nieuwste aanwinst in het kippenhok al gezien?

Madame Blanche kreeg dit weekend het gezelschap van mademoiselle Brunette.

Print Friendly, PDF & Email

Kijkdag voor 2,5-jarige kleuters

Woensdag 22 maart van 11.00 tot 12.00 is het kijkdag voor de kleuters die na de paasvakantie of na O.H.-Hemelvaart naar school komen, en hun ouders. Kennismaking met de klasgenootjes, de juffen, … info en inschrijvingen.

Hartelijk welkom!

Print Friendly, PDF & Email

Verzamelen van blikken

De leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar verzamelen blikken dozen van soep, babymelk, koffie, …

met een diameter van minimum 10 cm.  Je kan deze in de hal in een doos binnenbrengen.  Alvast bedankt!

Print Friendly, PDF & Email

Maximumcapaciteit

Download “maximumcapaciteit 2017-2018.pdf” maximumcapaciteit-inschr-2017-2018.pdf – 58 keer gedownload – 260 KB

Aan alle ouders van de Vrije Basisscholen te Berlaar: Pastorijstraat – Ballaarweg – Misstraat

Betreft: maximumcapaciteit versus garanderen van voldoende zorg voor elk kind – aandachtspunten voor 2017 – 2018

Mevrouw, mijnheer

Het aangepaste decreet inschrijvingsrecht trad in werking op 01/09/2012. Dit decreet regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van uw zoon of dochter in de school van uw keuze. Volgens dit decreet dient iedere school zijn maximumcapaciteit te bepalen. Vanaf het schooljaar 2013-2014 gelden dan ook de strikte regels van dit inschrijvingsdecreet.

Na overleg hebben schoolbestuur en directie beslist om voor het schooljaar 2017 – 2018 volgende maximumcapaciteit te bepalen :

  • Basisschool VP Misstraat 64 – in gevolge de maximale capaciteit van deze vestiging en de veiligheid van de leerlingen, wordt het maximum hier vastgelegd op 25 kleuters per geboortejaar en 25 leerlingen per leerjaar in de lagere afdeling (uitgezonderd het vierde leerjaar : maximum 26 leerlingen)
  • Basisschool VP Ballaarweg 1 – hier wordt een maximum van 40 kleuters vastgelegd in de kleuterschool en 40 leerlingen in de lagere school.
  • Basisschool Pastorijstraat 3 – in de kleuterschool ligt de maximumcapaciteit op 170 kleuters, in de lagere school hanteren we een maximum van 24 leerlingen per klasgroep.

Gelieve hierbij volgende punten zéér aandachtig te lezen:

  • Ook nu willen we u geruststellen dat deze ingreep betekent dat plaatsen van leerlingen die om een of andere reden de school verlaten, niet kunnen ingenomen worden door nieuwe leerlingen als het maximum in die klasgroep al bereikt is. Maar al wie ingeschreven was, behoudt uiteraard zijn/haar plaats.
  • Wij verwachten dat elke leerling het volgende studiejaar de lessen volgt in de vestiging waar hij of zij tot nog toe school liep.
  • Zoals het Gelijke Onderwijskansendecreet 1 (2002) bepaalt, zal voor de inschrijving voor schooljaar 2017 – 2018 volgende chronologie gelden:
    • voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van leerkrachten van 6 tot en met 31 maart 2017
    • algemene inschrijving vanaf 18 april 2017

Deze regeling met maximumcapaciteit geldt enkel voor het schooljaar 2017 – 2018 en wordt jaarlijks aangepast aan de concrete situatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze regeling voldoende ruimte geeft om een optimale klassituatie te scheppen voor uw kind.

Met dank voor uw aandacht en bijzondere hoogachting,

Tom Claes
Directeur

Elly Van Kerckhoven
Directeur

Jan Van Deuren
Onderwijscoördinator-voorzitter.

In de vestiging Ballaarweg 1 (‘De Kleine Kangoeroe’) zijn er nog plaatsen beschikbaar. Heeft uw kind op de een of andere manier nood aan een kleine setting met extra aandacht, vraag dan informatie aan de directie.

TELEFOONNUMMERS VOOR INFORMATIE EN INSCHRIJVING:

Voor Pastorijstraat : 03/ 482. 41.93

Voor Ballaarweg en Misstraat: 03/ 422.52.49 of 03/ 482.20.38

Print Friendly, PDF & Email

VBS Berlaar Pastorijstraat bekroond met bronzen Verkeer op School-medaille

405774-vsv-schoolmedailles-brons-2016De Vrije Basisschool Pastorijstraat uit Berlaar werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikt de VSV dit jaar 44 gouden, 140 zilveren, 491 bronzen en ook 3 kleuter Verkeer op School-medailles uit op basis van de activiteiten die de scholen inrichten.

 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver, Goud en het Grote Voetgangersexamen), trappen (Fietsbrevetten Brons, Zilver, Goud en het Grote Fietsexamen), de Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

VBS Berlaar Pastorijstraat is één van de 678 Vlaamse scholen die vorig schooljaar behoorlijk veel punten wist te verzamelen. In ruil krijgt de school daarvoor een ‘bronzen’ medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een affiche, een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en een beloning om de verkeerswerking op school te ondersteunen, keuze uit een set voetgangers- en fietsbrevetten, klemborden verkeersexamen, bewegwijzering verkeersexamen.

Print Friendly, PDF & Email

Opening vredesweek door 2A

Print Friendly, PDF & Email

Afspraak aan schoolpoort

Beste Ouders

 

Mogen wij vragen dat de ouders (grootouders) bij het naar school brengen en afhalen van hun (klein)kind(eren) buiten de schoolpoort blijven en niet mee op de speelplaats komen.  Uitzondering bij het afhalen van kleuters : zij worden in de rij onder het afdak van de kleuterspeelplaats afgehaald.

Indien u iemand wenst te spreken (leerkracht, directie, zorgcoördinator, ….) gelieve dan enkel via de hoofdgang binnen te komen.

Alvast dank voor uw gewaardeerde medewerking !

 

Meester Tom

Print Friendly, PDF & Email

KUBB-tornooi en barbecue (ouderraad)

Beste ouders Mogen wij vragen om op de lijst met vakanties en vrije dagen 2017-2018 / te onthouden data, die uw kind meekreeg eind juni, de datum van het KUBB-tornooi en de barbecue aan te passen a.u.b. KUBB-tornooi : de week van 25 september 2017 Barbecue : zaterdag 30 september…

Lees meer!

Print Friendly, PDF & Email

Honkbal

Op woensdag 28 juni 2017 gingen wij, samen met het 4de leerjaar, in Lier honkbal spelen tegen andere scholen. Het was enorm leuk. Wij waren echte kanjers in het behalen van homeruns!!! 3A won dan ook 2 wedstrijden en 3B won er maar liefst 4!!!!

Lees meer!

Print Friendly, PDF & Email

Schoolreis

Op dinsdag 27 juni 2017 gingen we op schoolreis naar de Efteling. Het was wel heel erg lang in de bus zitten!!!! Maar de magische wereld vol leuke, sprookjesachtige attracties, maakte gans onze dag goed! Zeker toen we eindelijk mochten gaan shoppen!! Want dat zakgeld jeukte toch wel heel erg…

Lees meer!

Print Friendly, PDF & Email