Inschrijvingen 2018 – 2019

Dinsdag 23 januari 2018,

Aan alle ouders van de Vrije Basisschool te Berlaar:  Ballaarweg – Misstraat – Pastorijstraat

Betreft: aanpassing maximumcapaciteit schooljaar 2018 – 2019

Mevrouw, mijnheer

Het decreet inschrijvingsrecht trad in werking op 01/09/2012. Dit decreet regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van uw zoon of dochter in de school van uw keuze. Volgens dit decreet dient iedere school zijn maximumcapaciteit te bepalen.

Na overleg hebben schoolbestuur en directie beslist om voor het schooljaar 2018 – 2019 volgende maximumcapaciteit te bepalen :

  • Basisschool VP Misstraat 64 – in gevolge de maximale capaciteit van deze vestiging en de veiligheid van de leerlingen, wordt het maximum hier vastgelegd op 100 kleuters in de kleuterschool en 25 leerlingen per leerjaar in de lagere afdeling (uitgezonderd het derde en het vijfde leerjaar : maximum 26 leerlingen)
  • Basisschool VP Ballaarweg 1 – hier wordt een maximum van 40 kleuters vastgelegd in de kleuterschool en 40 leerlingen in de lagere school.
  • Basisschool Pastorijstraat 3 – in de kleuterschool ligt de maximumcapaciteit op 170 kleuters, in de lagere school hanteren we een maximum van 24 leerlingen per klasgroep.

Gelieve hierbij volgende punten zéér aandachtig te lezen:

  • Ook nu willen we u geruststellen dat deze ingreep betekent dat plaatsen van leerlingen die om een of andere reden de school verlaten, niet kunnen ingenomen worden door nieuwe leerlingen als het maximum in die klasgroep al bereikt is. Maar al wie ingeschreven was, behoudt uiteraard zijn/haar plaats.
  • Wij verwachten dat elke leerling het volgende studiejaar de lessen volgt in de vestiging waar hij of zij tot nog toe school liep.
  •  Zoals het Gelijke Onderwijskansendecreet 1 (2002) bepaalt, zal voor de inschrijving voor schooljaar 2018 – 2019 volgende chronologie gelden:
  • voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van leerkrachten van 1 tot en met 30 maart 2018
  • algemene inschrijving vanaf 16 april 2018

Deze regeling met maximumcapaciteit geldt enkel voor het schooljaar 2018 – 2019 en wordt jaarlijks aangepast aan de concrete situatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze regeling voldoende ruimte geeft om een optimale klassituatie te scheppen voor uw kind.

Met dank voor uw aandacht en bijzondere hoogachting,

 

Tom Claes
Directeur

 Elly Van Kerckhoven
Directeur

Jan Van Deuren
Onderwijscoördinator-voorzitter.

 TELEFOONNUMMERS VOOR INFORMATIE EN INSCHRIJVING:

Voor Pastorijstraat : 03/ 482.41.93
Voor Ballaarweg en Misstraat: 03/ 422.52.49 of 03/ 482.20.38

Download “maximumcapaciteit-2018-2019.pdf” – 46 keer gedownload –

Confituur

Beste ouders

De kinderen van 2A en 2B gaan confituur maken. Daarvoor zijn we op zoek naar kleine glazen portiepotjes met deksel van ongeveer 40 ml. Wie kan ons daarbij helpen? Je kind mag het aan zijn/haar klasjuf bezorgen. Alvast bedankt!

Juf Tessa en juf Sofie

Dikke merci

Via deze weg wil ik al mijn kids en hun ouders nog eens heel hartelijk bedanken voor die fijne verrassing deze morgen. Jullie waren één voor één toppers!! Ik ga jullie missen! Fijne vakantie allemaal! Geniet ervan en start met goed opgeladen batterijtjes aan het vierde leerjaar. Lieve groetjes, juf…

Lees meer!

Ontbijten met de klas

Gisteren, donderdag 28 juni 2018, sloten wij het schooljaar af met een heel leuk ontbijt met gans het 3de leerjaar. Het was echt smullen tot ons buikje volzat. Maar het ijsje achteraf kon er toch ook nog bij!!

Lees meer!

Honkbal

De laatste woensdag van het 3de leerjaar sloten wij af met een heel leuk honkbaltornooi. We wonnen, verloren en speelden ook een keertje gelijk. Maar vooral… we amuseerden ons keihard!!

Lees meer!