Maximumcapaciteit

Download “maximumcapaciteit 2017-2018.pdf” maximumcapaciteit-inschr-2017-2018.pdf – 58 keer gedownload – 260 KB

Aan alle ouders van de Vrije Basisscholen te Berlaar: Pastorijstraat – Ballaarweg – Misstraat

Betreft: maximumcapaciteit versus garanderen van voldoende zorg voor elk kind – aandachtspunten voor 2017 – 2018

Mevrouw, mijnheer

Het aangepaste decreet inschrijvingsrecht trad in werking op 01/09/2012. Dit decreet regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van uw zoon of dochter in de school van uw keuze. Volgens dit decreet dient iedere school zijn maximumcapaciteit te bepalen. Vanaf het schooljaar 2013-2014 gelden dan ook de strikte regels van dit inschrijvingsdecreet.

Na overleg hebben schoolbestuur en directie beslist om voor het schooljaar 2017 – 2018 volgende maximumcapaciteit te bepalen :

  • Basisschool VP Misstraat 64 – in gevolge de maximale capaciteit van deze vestiging en de veiligheid van de leerlingen, wordt het maximum hier vastgelegd op 25 kleuters per geboortejaar en 25 leerlingen per leerjaar in de lagere afdeling (uitgezonderd het vierde leerjaar : maximum 26 leerlingen)
  • Basisschool VP Ballaarweg 1 – hier wordt een maximum van 40 kleuters vastgelegd in de kleuterschool en 40 leerlingen in de lagere school.
  • Basisschool Pastorijstraat 3 – in de kleuterschool ligt de maximumcapaciteit op 170 kleuters, in de lagere school hanteren we een maximum van 24 leerlingen per klasgroep.

Gelieve hierbij volgende punten zéér aandachtig te lezen:

  • Ook nu willen we u geruststellen dat deze ingreep betekent dat plaatsen van leerlingen die om een of andere reden de school verlaten, niet kunnen ingenomen worden door nieuwe leerlingen als het maximum in die klasgroep al bereikt is. Maar al wie ingeschreven was, behoudt uiteraard zijn/haar plaats.
  • Wij verwachten dat elke leerling het volgende studiejaar de lessen volgt in de vestiging waar hij of zij tot nog toe school liep.
  • Zoals het Gelijke Onderwijskansendecreet 1 (2002) bepaalt, zal voor de inschrijving voor schooljaar 2017 – 2018 volgende chronologie gelden:
    • voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van leerkrachten van 6 tot en met 31 maart 2017
    • algemene inschrijving vanaf 18 april 2017

Deze regeling met maximumcapaciteit geldt enkel voor het schooljaar 2017 – 2018 en wordt jaarlijks aangepast aan de concrete situatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze regeling voldoende ruimte geeft om een optimale klassituatie te scheppen voor uw kind.

Met dank voor uw aandacht en bijzondere hoogachting,

Tom Claes
Directeur

Elly Van Kerckhoven
Directeur

Jan Van Deuren
Onderwijscoördinator-voorzitter.

In de vestiging Ballaarweg 1 (‘De Kleine Kangoeroe’) zijn er nog plaatsen beschikbaar. Heeft uw kind op de een of andere manier nood aan een kleine setting met extra aandacht, vraag dan informatie aan de directie.

TELEFOONNUMMERS VOOR INFORMATIE EN INSCHRIJVING:

Voor Pastorijstraat : 03/ 482. 41.93

Voor Ballaarweg en Misstraat: 03/ 422.52.49 of 03/ 482.20.38

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk