SPAARACTIE BATTERIJEN tussen 25 september en 20 oktober

Welke batterijen mogen er ingezameld worden? 
We maken een onderscheid tussen lege batterijen die je van thuis meebrengt en professionele/ industriële batterijen. De inzameling op school beperkt zich tot kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen. De eerste categorie dus. Professionele batterijen moeten bij wet door de bedrijven zelf worden ingezameld en moeten aangegeven worden. Het is dus nooit toegestaan om dergelijke batterijen op een school in te zamelen! 

De tonnen vind in de traphal aan de toiletten van onze lagere school.  Drop gerust daarin je zakje batterijen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.