online inschrijvingsformulier, enkel voor NIEUWE inschrijvingen 2020-2021

Beste Ouders

 

Het online inschrijvingsformulier dat u op onze website vindt (zie links bovenaan Online inschrijven) is bedoeld voor nieuwe inschrijvingen.  Dus voor kinderen die momenteel nog NIET in onze school zijn ingeschreven.

Kinderen die reeds bij ons naar school komen, blijven ingeschreven tot en met het zesde leerjaar.  Daarvoor hoeft u niets te doen.

Via het online formulier kunnen ouders met een kind dat vanaf 1 september naar onze school zal komen of in de loop van het schooljaar 2020 – 2021 mag instappen, reeds aanmelden.  

 

Deze ouders ontvangen dan een e-mail met de volgende melding :

Uw zoon/dochter is succesvol aangemeld. Let op de inschrijving is nog niet definitief. Van zodra we meer nieuws hebben over de heropening van de scholen zullen we u contacteren voor het ondertekenen van de inschrijving.

Vriendelijke groeten,

Meester Tom

Corona update – 18/3/2020

Beste ouders

De nieuwe, strengere maatregelen die dinsdag door de overheid werden opgelegd hebben op ieder van ons een grote impact. We begrijpen heel goed dat het niet gemakkelijk is om op dit moment thuis alles -thuiswerk, opvang van de kinderen, ….- te organiseren.

Maandag 23 maart staat een pedagogische studiedag gepland, maar deze zal omwille van de hele situatie geannuleerd worden. We zullen die dag wel opvang voor de leerlingen voorzien. Let wel, gelieve de leerlingen enkel en alleen naar school te brengen indien thuisopvang echt niet mogelijk is.

Alle collega’s trachten, dagelijks of wekelijks, een reeks schooltaken voor jullie kinderen klaar te zetten. We hopen dat jullie jullie kinderen kunnen motiveren om dagelijks toch een tijd voor school te werken. Er wordt geen nieuwe leerstof aangeboden. Op deze manier hopen we, om na het stopzetten van de maatregelen, vlot de draad terug te kunnen oppikken en verder te werken richting het einde van het schooljaar zonder te veel stappen te moeten terugzetten.

We danken jullie voor jullie bereidwillige medewerking. De bemoedigende woorden die we van heel veel ouders gekregen hebben, doen ons deugd. Het is fijn om op deze manier samen met deze uitzonderlijke situatie om te gaan.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het schoolteam

Mededelingen, update 17/3

Mededelingen n.a.v. de Coronamaatregelen

 

Beste Ouders

 

De kijkdag op zaterdag 28 maart voor ouders met een kleutertje dat volgend schooljaar naar

school mag komen, wordt uitgesteld.

 

Het kennismakingsmoment op woensdag 1 april voor ouders met een kleuter die na de paasvakantie

of na O.-H.-Hemelvaart naar school komt, wordt geannuleerd.

 

In een aantal klassen werden brieven meegegeven voor het oudercontact.  De oudercontacten

worden uitgesteld.  U ontvangt later een nieuwe brief.

 

Momenteel gaan we ervan uit dat de lessen mogen hervatten op maandag 20 april.

De levering van de koekenverkoop (wafels, truffels, …) wordt uitgesteld tot maandag 20 april.

Indien mogelijk kunnen de bestellingen vanaf maandag 20 april vanaf 15.30 uur meegegeven of

afgehaald worden.  

 

De paasklokken komen op maandag 20 april.

 

De schoolrekeningen van het tweede trimester worden begin derde trimester meegegeven.

 

Vriendelijke groeten,

 

Meester Tom

 

Info betreft Coronavirus

Beste ouders
Ongetwijfeld zijn jullie reeds op de hoogte van de drastische maatregelen die de overheid genomen heeft in de strijd tegen het Coronavirus.

Deze maatregelen hebben ook een ongelooflijke impact op de scholen.

Op dit ogenblik wachten we nog op een duidelijke communicatie vanuit het ministerie van onderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het schoolbestuur en de vakbond.

Van zodra er meer info is, zal er een duidelijke mededeling volgen over de organisatie van de komende weken.

Voorlopig weten we zelf ook niet meer dan wat we in de media kunnen vernemen.

De school zal maandag open zijn en voor noodopvang zorgen, maar de lessen worden opgeschort.

Hoe het schoolbestuur dit gaat organiseren, is op dit moment nog niet duidelijk.

 

Wij houden jullie op de hoogte.

Meester Tom

Info over het coronavirus

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen. 

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte. 

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. 

  • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
  • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school. 

Meer informatie?

 

Een DIKKE dankjewel !

Beste mama’s en papa’s, Samen met jullie kleuters zijn we er terug ‘ingevlogen’ ! Iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven ! Het was alvast een héél blij weerzien !  Toch een DIKKE dankjewel voor wat jullie thuis allemaal deden : knipopdrachten, torens bouwen, verkleedpartijen, kampen bouwen, speelwerkblaadjes maken, knutselen…

Lees meer!

Meldingen vanuit de school

Beste ouders Gisteren zijn er blijkbaar heel wat oude mails terug verstuurd. Dit was uiteraard niet de bedoeling. Onze ICT-coördinator is reeds op de hoogte en zal het probleem oplossen. Wij willen ons excuseren voor het ongemak en de verwarring. Met vriendelijke groeten Meester Tom

Lees meer!

4e leerjaar: Mee te brengen komende vrijdag (5 juni)

Beste ouders/leerlingen, We zijn blij dat we komende vrijdag (5 juni) terug kunnen heropstarten ! Hopelijk delen jullie onze vreugde. Eerst en vooral zouden we nog 4 dingen willen vragen/benadrukken: Zorg voor voldoende water (geen andere dranken meer beschikbaar ‘s middags) want volgens de regels is het NIET de bedoeling…

Lees meer!