🐰Paashaas gespot 🐰

Op vrijdag 26 maart konden de kinderen genieten van een filmpje van de paashaas die een bezoek bracht aan onze school. De kinderen vonden het hilarisch, ze hebben goed gelachen.

Na het bekijken van het filmpje kwamen de antwoorden op vragen zoals:

🥚Waarom waren er zulke rare dingen gebeurd in hun klas? 

🥚Wie had de eitjes op tijd gebracht nu de school moest sluiten? 

Via volgende link kunnen de kinderen alles nog eens herbeleven samen met jullie.

De paashaas op school

Veel kijkplezier!

Prettige vakantie en een vrolijk Pasen!

Groetjes van het feest- en schoolteam.

Info aanmelden/inschrijven NIEUWE kinderen

 

Aan de ouders met een kind geboren in 2019 of vroeger én dat NOG NIET INGESCHREVEN IS

Beste ouders,

Door de huidige coronamaatregelen wordt aangeraden uw kind eerst aan te melden met ons online aanmeldingsformulier. Hierna nemen wij contact op met u om een afspraak te maken na de schooluren. Zo kan u uw kind definitief inschrijven.  

Van 01/03/’21 t.e.m. 31/03/’21 geldt de voorrangsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel.  In deze periode kunnen enkel zij zich aanmelden/inschrijven.

Vanaf 19/04/’21 om 8.15 uur kunnen alle ouders die interesse hebben in onze school hun kind aanmelden via het online aanmeldingsformulier.

Het aanmeldingsformulier vindt u op onze website onder inschrijven.

Heeft u nog vragen, aarzel niet ons te contacteren op het nummer 03 482 41 93 of via e-mail directie@vbsberlaar.be.

Hartelijk welkom !

 

Het leerkrachten- en directieteam 

VBS Berlaar

N.B. Dit bericht geldt NIET voor kinderen die reeds naar aan onze school komen.  Voor hen hoeft u niets te doen.  Zij blijven immers ingeschreven tot en met het zesde leerjaar.

 

Onveilige verkeerssituatie

Beste ouders,

Graag vragen we uw aandacht voor de tijdelijk lastige en voorlopig onveilige verkeerssituatie aan onze school. Waarschijnlijk zal het nog enkele maanden duren, vooraleer alles in de plooi zal vallen. Wij hebben uw medewerking dan ook hard nodig om de veiligheid op dit moment te kunnen garanderen. Er rijden immers weer auto’s rond in de schoolomgeving. In samenspraak met de politie blijft de Kiss&Ride-zone nog even afgesloten. Daarom verzoeken we jullie om nog zo veel mogelijk gebruik te maken van de parking op de site Ceulemans.

We geven volgende nieuwe afspraken mee:

 • Afhaal kleuters en leerlingen 1ste, 2de en 3de leerjaar : aan poort parking leerkrachten – :
  De (groot)ouders wachten achter het nadarhek (kleine parkeerzone) op hun kind. Mogen we vragen voldoende afstand van elkaar te bewaren omwille van de Corona-maatregelen en systematisch vlotjes door te schuiven zodat iedereen snel bediend wordt. Gelieve ook niet te blijven hangen, maar zo snel mogelijk door te lopen richting huis.

 

 • Brengen poort aan parking leerkrachten:
  Kom niet te vroeg en wacht achter het nadarhek tot de poort om half 9 opent. Dan mag u er voorbij om uw kind naar de kleuterspeelplaats te brengen. Blijf daar ook niet staan, neem kort afscheid en ga door.

 

 • Brengen poort aan speelplaats lagere school:
  Gebruik steeds het fietspad aan de overkant van de straat! Steek over ter hoogte van de garage van de pastorij. De ouders en kinderen nemen afscheid tussen de betonnen banken. Boekentassen en gymzakken worden ter plekke gewisseld indien nodig. Het kind stapt met de fiets aan de hand, boekentas en gymzak mee, door de poort naar de fietsenstalling of speelplaats. Het kind gaat NIET meer terug naar mama of papa om nog eens dag te zeggen. De ouder rijdt onmiddellijk door. Voetgangers die vanuit de Sollevelden en Markt komen, steken over ter hoogte van het vroegere zebrapad (waar juf Marleen stond). De kinderen gaan de school  via de poort parking leerkrachten, en nemen dan het smalle paadje voor het gebouw naar de speelplaats.

 

 • Afhalen aan poort grote speelplaats -:
  De (groot)ouders wachten tussen de betonnen banken. Het kind komt naar u toe. U rijdt samen direct verder en steekt over ter hoogte van de garage van de pastorij.

Gelieve niet te blijven praten aan de schoolpoorten. Het is van groot belang om dit samen te bewaken. Zolang de situatie niet honderd procent veilig is en de nieuwe poort nog niet geplaatst is, zijn wij genoodzaakt hier streng op toe te zien. We willen immers graag mogelijke ongevallen voorkomen. Bekijk zeker samen met uw kind de korte filmpjes!

Filmpje voor de voetgangers komende vanuit het dorp

Filmpje voor de fietsers

Mogen wij u danken voor uw begrip en medewerking. In gedeelde verantwoordelijkheid staan we sterker!

Met vriendelijke groeten,
Veerle Van Hoof – directie

Helga Leten – directie a.i.

het lerarenteam

Vakanties en vrije dagen : update

SCHOOLJAAR 2020 – 2021:  VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

 

Hervatting van de lessen : dinsdag 1 september 2020, van 08.45 tot 15.30 voor KS en LS 

Vrije dagen van het eerste trimester 

Herfstvakantie

– woensdag 23 september 2020: pedagogische studiedag

– maandag 5 oktober 2020: facultatieve verlofdag

– van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020

– woensdag 11 november 2020 : Wapenstilstand

Kerstvakantie 

– van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Vrije dagen van het tweede trimester 

Krokusvakantie

– van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021

– vrijdag 5 maart 2021: pedagogische studiedag

– woensdag 17 maart 2021: facultatieve verlofdag

Paasvakantie 

– van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

Vrije dagen van het derde trimester 

– maandag 26 april 2021: pedagogische studiedag

– woensdag 12 mei 2021 : facultatieve verlofdag

– donderdag 13 mei 2021: O. -H -Hemelvaart

– vrijdag          14 mei 2021: brugdag

– maandag       24 mei 2021: Pinkstermaandag    

 

Het schooljaar wordt beëindigd op dinsdag 29 juni 2021 om 15.30

 

CORONAMAATREGELEN – Pauzeweek

geen school - X-tuurvan 29 maart tot en met 2 april

Beste ouder(s)

Hier vind je de brief die jullie normaal gezien vorige week ook per mail ontvingen.   De lessen zijn geschorst van 29 maart tot en met 2 april en de kinderen hebben dus een weekje extra vakantie.   Als alles goed verloopt dan zien we onze kinderen en leerlingen terug op maandag 19 april.

Infobrief pauzeweek van 29 maart