Onveilige verkeerssituatie

Beste ouders,

Graag vragen we uw aandacht voor de tijdelijk lastige en voorlopig onveilige verkeerssituatie aan onze school. Waarschijnlijk zal het nog enkele maanden duren, vooraleer alles in de plooi zal vallen. Wij hebben uw medewerking dan ook hard nodig om de veiligheid op dit moment te kunnen garanderen. Er rijden immers weer auto’s rond in de schoolomgeving. In samenspraak met de politie blijft de Kiss&Ride-zone nog even afgesloten. Daarom verzoeken we jullie om nog zo veel mogelijk gebruik te maken van de parking op de site Ceulemans.

We geven volgende nieuwe afspraken mee:

 • Afhaal kleuters en leerlingen 1ste, 2de en 3de leerjaar : aan poort parking leerkrachten – :
  De (groot)ouders wachten achter het nadarhek (kleine parkeerzone) op hun kind. Mogen we vragen voldoende afstand van elkaar te bewaren omwille van de Corona-maatregelen en systematisch vlotjes door te schuiven zodat iedereen snel bediend wordt. Gelieve ook niet te blijven hangen, maar zo snel mogelijk door te lopen richting huis.

 

 • Brengen poort aan parking leerkrachten:
  Kom niet te vroeg en wacht achter het nadarhek tot de poort om half 9 opent. Dan mag u er voorbij om uw kind naar de kleuterspeelplaats te brengen. Blijf daar ook niet staan, neem kort afscheid en ga door.

 

 • Brengen poort aan speelplaats lagere school:
  Gebruik steeds het fietspad aan de overkant van de straat! Steek over ter hoogte van de garage van de pastorij. De ouders en kinderen nemen afscheid tussen de betonnen banken. Boekentassen en gymzakken worden ter plekke gewisseld indien nodig. Het kind stapt met de fiets aan de hand, boekentas en gymzak mee, door de poort naar de fietsenstalling of speelplaats. Het kind gaat NIET meer terug naar mama of papa om nog eens dag te zeggen. De ouder rijdt onmiddellijk door. Voetgangers die vanuit de Sollevelden en Markt komen, steken over ter hoogte van het vroegere zebrapad (waar juf Marleen stond). De kinderen gaan de school  via de poort parking leerkrachten, en nemen dan het smalle paadje voor het gebouw naar de speelplaats.

 

 • Afhalen aan poort grote speelplaats -:
  De (groot)ouders wachten tussen de betonnen banken. Het kind komt naar u toe. U rijdt samen direct verder en steekt over ter hoogte van de garage van de pastorij.

Gelieve niet te blijven praten aan de schoolpoorten. Het is van groot belang om dit samen te bewaken. Zolang de situatie niet honderd procent veilig is en de nieuwe poort nog niet geplaatst is, zijn wij genoodzaakt hier streng op toe te zien. We willen immers graag mogelijke ongevallen voorkomen. Bekijk zeker samen met uw kind de korte filmpjes!

Filmpje voor de voetgangers komende vanuit het dorp

Filmpje voor de fietsers

Mogen wij u danken voor uw begrip en medewerking. In gedeelde verantwoordelijkheid staan we sterker!

Met vriendelijke groeten,
Veerle Van Hoof – directie

Helga Leten – directie a.i.

het lerarenteam

Vakanties en vrije dagen : update

SCHOOLJAAR 2020 – 2021:  VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

 

Hervatting van de lessen : dinsdag 1 september 2020, van 08.45 tot 15.30 voor KS en LS 

Vrije dagen van het eerste trimester 

Herfstvakantie

– woensdag 23 september 2020: pedagogische studiedag

– maandag 5 oktober 2020: facultatieve verlofdag

– van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020

– woensdag 11 november 2020 : Wapenstilstand

Kerstvakantie 

– van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Vrije dagen van het tweede trimester 

Krokusvakantie

– van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021

– vrijdag 5 maart 2021: pedagogische studiedag

– woensdag 17 maart 2021: facultatieve verlofdag

Paasvakantie 

– van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

Vrije dagen van het derde trimester 

– maandag 26 april 2021: pedagogische studiedag

– woensdag 12 mei 2021 : facultatieve verlofdag

– donderdag 13 mei 2021: O. -H -Hemelvaart

– vrijdag          14 mei 2021: brugdag

– maandag       24 mei 2021: Pinkstermaandag    

 

Het schooljaar wordt beëindigd op dinsdag 29 juni 2021 om 15.30

 

Info start schooljaar

Beste ouders

 

Na een zeer speciaal schooljaar zijn wij heel blij dat we voor de kinderen vrij normaal kunnen opstarten .

We starten op in code geel en leggen hieronder uit wat dit betekent.

 

Al onze leerlingen  mogen elke dag naar school.

 

 • De leerlingen dragen geen mondmasker.
 • De leerlingen moeten geen afstand houden van elkaar.
 • De leerkrachten van de kleuterschool hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Tussen de leerkrachten van de lagere school en de leerlingen moet er wel een afstand van 1,5 m zijn. Indien dit niet kan, zetten de leerkrachten een mondmasker op.

 

Veiligheidsmaatregelen :

 

 • Iedereen zal vaak de handen  wassen of ontsmetten, zoals bij het binnenkomen en verlaten van de school en de klas, voor en na het eten, na een toiletbezoek, na een niesbui of hoesten .
 • Toiletten en klaslokalen worden regelmatig gepoetst . De klaslokalen worden regelmatig geventileerd.
 • We eten terug in de eetzaal maar geven geen bekers dus elk kind brengt zijn eigen drinkbus mee gevuld met water. De kinderen kunnen bijvullen op school indien nodig. (voorlopig geen koffie/thee/melk/soep).
 • Bij verjaardagen wordt er nog steeds niet getrakteerd. Uw kind zal op gepaste manier gevierd worden.

 

Ouders

 

 • Jullie dragen best een mondmasker bij het brengen en ophalen van de kinderen.

Vermijd samenscholing aan de schoolpoort maar houd afstand van elkaar en van de leerkrachten.

 • Breng je kind op tijd naar school . Betreed zo weinig mogelijk de school. Moet u toch op school zijn voor dringende zaken, ontsmet dan uw handen bij het binnenkomen.

 

Brengen en ophalen kleuters :

 

 • Kleuters kunnen vanaf 8:15 terecht op de speelplaats van de lagere school. Om 8:25 worden ze naar de kleuterspeelplaats gebracht.. 

Vanaf 8:30 kan 1 ouder met mondmasker  zijn/haar kleuter naar de poort van de kleuterspeelplaats brengen. Daar vangt een juf de kleuter op en leidt hem naar de klas. 

Wij vragen om aan de poort afscheid te nemen van je kleuter en hem/haar af te geven aan de juf. Blijf niet staan aan de poort om samenscholing te vermijden.

                 –     Per uitzondering mag op 1 september 1 ouder met mondmasker zijn / haar 

 

                       kleuter die voor het eerst naar school gaat tot aan de klasdeur brengen.

                 –     ‘s Middags en op het einde van de klasdag komen de kleuters per klas naar 

                       de schoolpoort. De ouders komen dan niet op het schooldomein. De 

                       kleuters komen omstreeks 15:20 en op woensdag om 12:00 naar buiten .

 

Brengen en ophalen lagere schoolkinderen

 

                 –     De kinderen kunnen vanaf 8:15 terecht op de speelplaats van de lagere 

                       school. 

                 –     Op het einde van de klasdag verlaten de leerlingen van het 4de, 5de en 6de  

                       leerjaar en alle fietsers de school langs de poort van de speelplaats.

                       De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar verlaten de school langs de          

                       poort van de parking van de leerkrachten.

                 –     Met de wegenwerken zijn er 2 doorgangen vrijgemaakt naar de 

                       schoolpoorten. Om voldoende afstand te houden kunnen de ouders 

                       wachten op het betonnen wegdek.

 

Ziekte

 • Zieke kinderen blijven thuis.
 • Wordt je kind ziek op school dan brengen we het naar een ander lokaal.

We vragen om je kind op te halen en je huisarts te contacteren.

                 –     Behoort je kind tot een risicogroep dan beslist de behandelende arts of je 

                       kind naar school kan komen of afstandsonderwijs volgt.

 

Wij hopen dat jullie zo voldoende informatie hebben.

Bij vragen of twijfels kan u ons steeds bereiken op 03/482 41 93.

 

Directie en lerarenteam

 

                 

 

                  

                 

Thema licht en donker

Kunnen pinguïns vliegen? Waar leeft de ijsbeer? Dit en zoveel meer ontdekten wij tijdens het thema noordpool-zuidpool!

Wij zorgen voor de vogels in de winter.

Leerwandeling – Op zoek naar de winter…