Corona update – 18/3/2020

Beste ouders

De nieuwe, strengere maatregelen die dinsdag door de overheid werden opgelegd hebben op ieder van ons een grote impact. We begrijpen heel goed dat het niet gemakkelijk is om op dit moment thuis alles -thuiswerk, opvang van de kinderen, ….- te organiseren.

Maandag 23 maart staat een pedagogische studiedag gepland, maar deze zal omwille van de hele situatie geannuleerd worden. We zullen die dag wel opvang voor de leerlingen voorzien. Let wel, gelieve de leerlingen enkel en alleen naar school te brengen indien thuisopvang echt niet mogelijk is.

Alle collega’s trachten, dagelijks of wekelijks, een reeks schooltaken voor jullie kinderen klaar te zetten. We hopen dat jullie jullie kinderen kunnen motiveren om dagelijks toch een tijd voor school te werken. Er wordt geen nieuwe leerstof aangeboden. Op deze manier hopen we, om na het stopzetten van de maatregelen, vlot de draad terug te kunnen oppikken en verder te werken richting het einde van het schooljaar zonder te veel stappen te moeten terugzetten.

We danken jullie voor jullie bereidwillige medewerking. De bemoedigende woorden die we van heel veel ouders gekregen hebben, doen ons deugd. Het is fijn om op deze manier samen met deze uitzonderlijke situatie om te gaan.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het schoolteam

Mededelingen, update 17/3

Mededelingen n.a.v. de Coronamaatregelen

 

Beste Ouders

 

De kijkdag op zaterdag 28 maart voor ouders met een kleutertje dat volgend schooljaar naar

school mag komen, wordt uitgesteld.

 

Het kennismakingsmoment op woensdag 1 april voor ouders met een kleuter die na de paasvakantie

of na O.-H.-Hemelvaart naar school komt, wordt geannuleerd.

 

In een aantal klassen werden brieven meegegeven voor het oudercontact.  De oudercontacten

worden uitgesteld.  U ontvangt later een nieuwe brief.

 

Momenteel gaan we ervan uit dat de lessen mogen hervatten op maandag 20 april.

De levering van de koekenverkoop (wafels, truffels, …) wordt uitgesteld tot maandag 20 april.

Indien mogelijk kunnen de bestellingen vanaf maandag 20 april vanaf 15.30 uur meegegeven of

afgehaald worden.  

 

De paasklokken komen op maandag 20 april.

 

De schoolrekeningen van het tweede trimester worden begin derde trimester meegegeven.

 

Vriendelijke groeten,

 

Meester Tom

 

Richtlijnen, update 16/3

Beste ouders

 

In deze hectische Coronatijden is het niet gemakkelijk om alles te organiseren. Zowel voor ouders, leerlingen, leerkrachten als voor de directies is het een ongeziene situatie.

We moeten allemaal ons steentje bijdragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Vanuit de overheid hebben de scholen de opdracht gekregen om voor de nodige opvang te zorgen.

Wij doen er als school dan ook alles aan om dit voor de betreffende kinderen zo goed mogelijk te organiseren.

 

De leerlingen worden in kleine groepjes (max 12 leerlingen) opgevangen door een leerkracht.

Wij vragen jullie echter met aandrang, net zoals in de media ook steeds gevraagd wordt, om de kinderen zoveel mogelijk thuis te laten. 

 

De leerkrachten zullen zowel voor de leerlingen op school, als voor de leerlingen thuis, de nodige schoolopdrachten uitwerken. Het is niet de bedoeling dat de kinderen in vakantiemodus geraken. Het is dus belangrijk dat ze ook thuis voor school de opgegeven taken verwerken. 

De klasleerkrachten zullen geen nieuwe leerstof aanbieden. 

 

Van een aantal ouders hebben we de vraag gekregen om de werkboeken op te halen.

Het is echter niet de bedoeling om nieuwe oefeningen te maken of nieuwe leerstof op voorhand te verwerken. De werkboeken mogen enkel gebruikt worden om te leren of om de opgegeven pagina’s door de leerkracht af te werken. 

De werkboeken zullen met de kinderen meegegeven worden, of kunnen door ouders opgehaald worden op dinsdag 17 maart van 7.30 tot 19.00.

Aan de ouders vragen we om zeer regelmatig hun mail en de website na te kijken, zodat ze op de hoogte zijn van de taken die de leerkrachten hebben klaargezet voor hun leerlingen.

 

Om de opvang gestructureerd te houden, vragen we om de kinderen niet in de loop van de dag te brengen of op te halen. Eventueel werken met halve dagen kan wel. 

 

Van zodra er vanuit hogere instanties nieuwe richtlijnen komen, proberen we jullie snel op de hoogte te brengen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Meester Tom

 

Info betreft Coronavirus

Beste ouders
Ongetwijfeld zijn jullie reeds op de hoogte van de drastische maatregelen die de overheid genomen heeft in de strijd tegen het Coronavirus.

Deze maatregelen hebben ook een ongelooflijke impact op de scholen.

Op dit ogenblik wachten we nog op een duidelijke communicatie vanuit het ministerie van onderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het schoolbestuur en de vakbond.

Van zodra er meer info is, zal er een duidelijke mededeling volgen over de organisatie van de komende weken.

Voorlopig weten we zelf ook niet meer dan wat we in de media kunnen vernemen.

De school zal maandag open zijn en voor noodopvang zorgen, maar de lessen worden opgeschort.

Hoe het schoolbestuur dit gaat organiseren, is op dit moment nog niet duidelijk.

 

Wij houden jullie op de hoogte.

Meester Tom

Info over het coronavirus

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen. 

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte. 

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. 

  • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
  • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school. 

Meer informatie?

 

We gaan op … wandeling !

Hallo ! Zijn jullie al op berenjacht geweest ? In veel huizen hebben mensen hun knuffelberen achter het raam geplaatst. Kan jij ze vinden ?… Ga op berenjacht in de buurt en zoek de beren die verstopt zijn ! Ideetje!  Kruis het aantal beertjes aan op onderstaand formulier, deel beredikke…

Lees meer!

Uitdaging 3

Deze galerij bevat 1 foto.

Hallo allemaal, Voordat de vakantie begint willen we jullie nog graag een laatste keertje uitdagen. De resultaten mag je nog altijd doorsturen naar: kleuterjuffenvbsberlaar@gmail.com of op sociale media posten met #vbsberlaarfun. Ook de foto’s van de vorige 2 uitdagingen zijn nog steeds welkom, wij zijn benieuwd! Hier de 3de uitdaging:…

Lees meer!

KOEKEN en TRUFFELS

Beste ouders De hele coronasituatie heeft ook het leveren en verdelen van onze koeken en truffels in de war gestuurd. In normale omstandigheden zouden de dozen op 31 maart met onze leerlingen meegegeven worden, maar dit is gezien de omstandigheden spijtig genoeg nu niet mogelijk. Van zodra we weten wanneer…

Lees meer!