5A/5B Vormsel 2020, info en inschrijven

Beste ouders 

Het vormsel is en blijft een belangrijk moment in het leven van een christen. Uw zoon/dochter, geboren in 2008, komt in aanmerking om op 31 mei 2020 dit vormselsacrament te ontvangen. 

Bij deze stap in het geloofsleven van uw kind is een goede voorbereiding noodzakelijk. De (geloofs)opvoeding gebeurt natuurlijk op de eerste plaats thuis in uw gezin! Naar aanleiding van het vormsel zal, op uitdrukkelijk verzoek van de bisschop, de parochiale catechese u bij deze taak een handje toesteken. 

Motivatie en engagement van het kind (en ook van de ouders) zijn echter van cruciaal belang! Daarom vragen wij met aandrang om er binnen jullie gezin ernstig over na te denken en er over te praten. Wij werken graag met kinderen die écht gemotiveerd zijn. 

Het vormsel is een bewuste keuze uit geloofsovertuiging en dus geen verplichting

Naast hun gezin, job en persoonlijk leven maken de catechisten – volledig kosteloos en vrijwillig – graag tijd vrij voor de begeleiding van onze vormelingen. De voorbereiding is beperkt tot 1 bijeenkomst per maand op zaterdag en 5 voorbereidende vieringen

Wie zich engageert verwachten we op deze bijeenkomsten en vieringen. (*) 

Indien uw kandidaat-vormeling het zinvol vindt om als gelovige in het voetspoor van Jezus van Nazareth verder op te groeien en te leven, nodigen we u vriendelijk uit om hem/haar online aan te melden via het inschrijvingsformulier: https://parochieberlaar.be/sacramenten/vormsel 

Om onze werking degelijk voor te bereiden , moet deze inschrijving gebeuren voor 1 augustus 2019. 

Alleen wie zich voorlopig ingeschreven heeft, ontvangt begin september een uitnodiging voor de eerste ouderavond op woensdag 18 september 2019! Tijdens deze avond kan u kennismaken met de werking, met de catechisten en krijgt u alle praktische informatie betreffende het verloop van het catechesejaar. Na deze avond beslist u dan of u uw zoon/dochter definitief inschrijft voor het vormsel. 

U kan altijd contact met ons opnemen voor meer uitleg over het catechesejaar via e-mail vormselcatechese@parochieberlaar.be of telefonisch via 03/291.35.89 (Nele Van Asch). 

Met vriendelijke groeten, de catechisten P.S. BELANGRIJK ! 

Tijdens catechesebijeenkomsten is het belangrijk dat elke kandidaat-vormeling voldoende aandacht krijgt. De groepen mogen dus niet te groot zijn (max. 10 vormelingen per groep). Daarom zijn we dus dringend op zoek naar nieuwe catechisten en rekenen hiervoor ook op u. 

Heeft u als ouder zelf interesse om dit jaar, met de nodige coaching van de huidige catechisten, ook catechese te geven of kent u iemand die hiervoor interesse heeft, laat het ons dan zeker weten! 

De catechisten willen er ook het komende jaar weer iets mooi van maken, maar hiervoor hebben we jullie steun en medewerking hard nodig ! We wagen graag weer de sprong met gemotiveerde vormelingen en hun ouders. 

(*) zie bijgevoegde planning catechesejaar 2019-2020: hou deze data zeker vrij!! 

Informatie Vormsel 2020 

 

 

Download “Planning-catechesejaar-2019-2020.pdf” Planning-catechesejaar-2019-2020.pdf – 6 keer gedownload – 221 KB

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.