Onveilige verkeerssituatie

Beste ouders,

Graag vragen we uw aandacht voor de tijdelijk lastige en voorlopig onveilige verkeerssituatie aan onze school. Waarschijnlijk zal het nog enkele maanden duren, vooraleer alles in de plooi zal vallen. Wij hebben uw medewerking dan ook hard nodig om de veiligheid op dit moment te kunnen garanderen. Er rijden immers weer auto’s rond in de schoolomgeving. In samenspraak met de politie blijft de Kiss&Ride-zone nog even afgesloten. Daarom verzoeken we jullie om nog zo veel mogelijk gebruik te maken van de parking op de site Ceulemans.

We geven volgende nieuwe afspraken mee:

 • Afhaal kleuters en leerlingen 1ste, 2de en 3de leerjaar : aan poort parking leerkrachten – :
  De (groot)ouders wachten achter het nadarhek (kleine parkeerzone) op hun kind. Mogen we vragen voldoende afstand van elkaar te bewaren omwille van de Corona-maatregelen en systematisch vlotjes door te schuiven zodat iedereen snel bediend wordt. Gelieve ook niet te blijven hangen, maar zo snel mogelijk door te lopen richting huis.

 

 • Brengen poort aan parking leerkrachten:
  Kom niet te vroeg en wacht achter het nadarhek tot de poort om half 9 opent. Dan mag u er voorbij om uw kind naar de kleuterspeelplaats te brengen. Blijf daar ook niet staan, neem kort afscheid en ga door.

 

 • Brengen poort aan speelplaats lagere school:
  Gebruik steeds het fietspad aan de overkant van de straat! Steek over ter hoogte van de garage van de pastorij. De ouders en kinderen nemen afscheid tussen de betonnen banken. Boekentassen en gymzakken worden ter plekke gewisseld indien nodig. Het kind stapt met de fiets aan de hand, boekentas en gymzak mee, door de poort naar de fietsenstalling of speelplaats. Het kind gaat NIET meer terug naar mama of papa om nog eens dag te zeggen. De ouder rijdt onmiddellijk door. Voetgangers die vanuit de Sollevelden en Markt komen, steken over ter hoogte van het vroegere zebrapad (waar juf Marleen stond). De kinderen gaan de school  via de poort parking leerkrachten, en nemen dan het smalle paadje voor het gebouw naar de speelplaats.

 

 • Afhalen aan poort grote speelplaats -:
  De (groot)ouders wachten tussen de betonnen banken. Het kind komt naar u toe. U rijdt samen direct verder en steekt over ter hoogte van de garage van de pastorij.

Gelieve niet te blijven praten aan de schoolpoorten. Het is van groot belang om dit samen te bewaken. Zolang de situatie niet honderd procent veilig is en de nieuwe poort nog niet geplaatst is, zijn wij genoodzaakt hier streng op toe te zien. We willen immers graag mogelijke ongevallen voorkomen. Bekijk zeker samen met uw kind de korte filmpjes!

Filmpje voor de voetgangers komende vanuit het dorp

Filmpje voor de fietsers

Mogen wij u danken voor uw begrip en medewerking. In gedeelde verantwoordelijkheid staan we sterker!

Met vriendelijke groeten,
Veerle Van Hoof – directie

Helga Leten – directie a.i.

het lerarenteam

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.