Richtlijnen, update 16/3

Beste ouders

 

In deze hectische Coronatijden is het niet gemakkelijk om alles te organiseren. Zowel voor ouders, leerlingen, leerkrachten als voor de directies is het een ongeziene situatie.

We moeten allemaal ons steentje bijdragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Vanuit de overheid hebben de scholen de opdracht gekregen om voor de nodige opvang te zorgen.

Wij doen er als school dan ook alles aan om dit voor de betreffende kinderen zo goed mogelijk te organiseren.

 

De leerlingen worden in kleine groepjes (max 12 leerlingen) opgevangen door een leerkracht.

Wij vragen jullie echter met aandrang, net zoals in de media ook steeds gevraagd wordt, om de kinderen zoveel mogelijk thuis te laten. 

 

De leerkrachten zullen zowel voor de leerlingen op school, als voor de leerlingen thuis, de nodige schoolopdrachten uitwerken. Het is niet de bedoeling dat de kinderen in vakantiemodus geraken. Het is dus belangrijk dat ze ook thuis voor school de opgegeven taken verwerken. 

De klasleerkrachten zullen geen nieuwe leerstof aanbieden. 

 

Van een aantal ouders hebben we de vraag gekregen om de werkboeken op te halen.

Het is echter niet de bedoeling om nieuwe oefeningen te maken of nieuwe leerstof op voorhand te verwerken. De werkboeken mogen enkel gebruikt worden om te leren of om de opgegeven pagina’s door de leerkracht af te werken. 

De werkboeken zullen met de kinderen meegegeven worden, of kunnen door ouders opgehaald worden op dinsdag 17 maart van 7.30 tot 19.00.

Aan de ouders vragen we om zeer regelmatig hun mail en de website na te kijken, zodat ze op de hoogte zijn van de taken die de leerkrachten hebben klaargezet voor hun leerlingen.

 

Om de opvang gestructureerd te houden, vragen we om de kinderen niet in de loop van de dag te brengen of op te halen. Eventueel werken met halve dagen kan wel. 

 

Van zodra er vanuit hogere instanties nieuwe richtlijnen komen, proberen we jullie snel op de hoogte te brengen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Meester Tom

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.