Update na 5 juni

Beste ouders

 

Gisteren zijn jullie kinderen en onze juffen en meesters heel enthousiast terug van start gegaan.

Wij zijn ervan overtuigd dat ze allemaal een superdag hebben beleefd.

Omwille van de werken in de Pastorijstraat zijn de mogelijkheden enorm beperkt. Wij zijn er ons van bewust dat het, ook omwille van het weer, niet helemaal verlopen is zoals gepland. 

Met dit briefje willen wij van de gelegenheid gebruik maken om heel kort de afspraken nog eens te herhalen en wat bij te sturen.

  • Omdat de social distance aan de schoolpoort moeilijk te realiseren is wegens de werken en beperkte ruimte vragen we aan de ouder die de kinderen brengt/haalt om een mondmasker te dragen.
  • Leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar gaan vanaf maandag binnen en buiten langs de groene poort van de speelplaats. Na schooltijd gaan al deze kinderen tot aan de kapel van het klooster. Er worden geen kinderen vroeger uit de rij gehaald. Ouders kunnen hun kind daar ophalen.
  • Leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar gaan vanaf maandag binnen en buiten langs de groene poort aan de parkeerplaatsen. Zij gaan onmiddellijk door tot op de kleuterspeelplaats om daar hun handen te wassen. Na schooltijd worden zij aan dezelfde poort opgevangen.
  • Kleuters worden aan de poort opgevangen door pendeljuffen die de kinderen naar hun klas begeleiden.
  • Er is enkel school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is er NOODopvang door de buitenschoolse kinderopvang.
  • De kinderen kunnen op school terecht vanaf 8.15 en gaan na het wassen van hun handen onmiddellijk naar de klas. Kinderen die vroeger zijn, moeten naar de voorschoolse opvang. Door het mogelijk te maken dat kinderen toekomen tussen 8.15 en 8.45 hopen we dat de drukte aan de schoolpoort ‘s morgens vermindert.
  • Geef om 15.15 aan de schoolpoort voorrang aan ouders die een kleuter komen ophalen. Ouders van leerlingen uit het 3de, 4de en 5de leerjaar kunnen aanschuiven vanaf 15.30. Op die manier zal de drukte verspreid worden.
  • Er werd contact opgenomen met politie, gemeente en preventieadviseur om na te gaan hoe we het halen en brengen aan de schoolpoort veiliger kunnen laten verlopen. 

 

Met vriendelijke groeten en hopend op jullie begrip

Het schoolteam

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.